Dec19

Bushwick Bookclub: Malmö

INKONST, Bergsgatan 29 , 214 22 Malmö SWEDEN

The Power, Naomi Alderman Romanen ”Makten” av Naomi Alderman har gett inspiration till artister att skriva ny musik. På scen ser vi Christine Owman, Julia Gray och Amanda Thorpe samt Thomas Teller & Kristian Carlsson.